khắc laser

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phương pháp khắc trên thủy tinh, tuy nhiên công nghệ...
205

khắc laze trên đá

Công nghệ khắc laser trên đá, đá quý có thể làm được những gì? Công nghệ khắc l...